Digiqole ad

“ปาก” สุสานแห่งน้ำตา มายาแห่งความสุข

 “ปาก” สุสานแห่งน้ำตา มายาแห่งความสุข
Social sharing
Digiqole ad

หาก สังเกตสำนวนหรือสุภาษิตไทยที่มีคำว่า “ปาก” อยู่ในประโยคส่วนใหญ่มักมีความหมายไปในทางที่ไม่ค่อย
ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนสมัยก่อนมีปัญหาเรื่องการพูดเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้มีสำนวนหรือสุภาษิตดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อเตือนใจ
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post