Digiqole ad

ปัจจัยอะไรบ้าง? ทำให้ผลทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kits ไม่ถูกต้อง!

 ปัจจัยอะไรบ้าง? ทำให้ผลทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kits ไม่ถูกต้อง!
Advertisement
ปัจจัยอะไรบ้าง? ทำให้ผลทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kits ไม่ถูกต้อง!
>>ผลบวกปลอม (False Positive)
ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นบวก
1. การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้
2. การติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่นๆ
3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่นอ่านผลเกินเวลาที่กำหนด
4. สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม
>>ผลลบปลอม (False Negative)
เป็นผู้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นลบ
1. เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกมีปริมาณไวรัสต่ำ
2. การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น
-ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด
-ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/KAxu7

Related post