Digiqole ad

ปักกิ่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กทะลุ 9.5 แสนโดสแล้ว

 ปักกิ่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กทะลุ 9.5 แสนโดสแล้ว
Social sharing
Digiqole ad

ปักกิ่ง, 19 พ.ย. (ซินหัว) — ทางการกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เปิดเผยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ให้เด็กอายุ 3-11 ปี รวม 951,100 โดส เมื่อนับถึงวันพฤหัสบดี (18 พ.ย.)

ปักกิ่งเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เด็กอายุ 3-11 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. เป็นต้นมา โดยเด็กช่วงอายุนี้เข้ารับวัคซีนมากกว่า 950,000 คนแล้ว เมื่อนับถึงวันพฤหัสบดี (18 พ.ย.)

ขณะเดียวกันปักกิ่งได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้อาศัยในเมืองรวม 21.6 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 50 ล้านโดส

ทั้งนี้ เด็กอายุ 3-11 ปี สามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต่อเมื่อได้รับทราบข้อมูลครบถ้วน แสดงความยินยอมและความเต็มใจ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองควรได้รับแจ้งการฉีดวัคซีนล่วงหน้าและแจ้งสุขภาพของเด็กแก่บุคลากรการแพทย์

Facebook Comments

Related post