Digiqole ad

ปลูกจิตสำนึก

 ปลูกจิตสำนึก
Social sharing

ฉลาดวิทย์ ประเทืองมาศ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้เข้าเยี่ยมเยือน รุจจิเรศ อนัญพงศ์  ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช และพนักงาน พร้อมกับมอบป้าย TO BE NUMBER ONE  ให้แก่โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช เพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

Facebook Comments

Related post