Digiqole ad

“ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร”งานวันทะเลโลก (world oceans day)

 “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร”งานวันทะเลโลก (world oceans day)
Social sharing

Digiqole ad

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ.บริเวณ ชายหาดสวนป่าทักษิณ(เฉลิมพระเกียรติ) ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา นาย กระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้พร้อมเล่าถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอระโนดและชายหาดสวนป่าทักษิณที่จัดกิจกรรมวันนี้ และนาย มาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร ในวันนี้มีผู้เข้ากิจกรรมอาทิเช่น นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.เขต 4 สงขลา พรรคพลังประชารัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 2 ผู้แทนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 นายอำเภอระโนด ผู้แทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและพร้อมด้วยข้าราชการผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่น ทุกวันที่8 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ(UN)ได้กำหนดอย่างเป็นทางการเป็นวันทะเลโลก(world oceans day) เพื่อการเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยโดยปี2567กำหนดหัวข้อปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร

ในวันนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงบทบาทของประเทศไทยในระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้หันมาใส่ใจร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืนจากนโยบายรัฐบาลและความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดล้อม ที่จะจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลดังนั้นปี2567 นี้จึงได้จัดงานวันทะเลโลกภายใต้หัวข้อปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร โดยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในความร่วมมือหรือการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการฟื้นฟูเพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิตคืนสุขภาพให้กับทะเลและมหาสมุทรของเราซึ่งทะเลและมหาสมุทรกำลังอยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหาภัยคุกคามทั้งจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการกระทำของมนุษย์ ทะเลได้ถูกทำลายและมีสภาพเสื่อมโทรมลงทุกวันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟู เยียวยาและบำรุงรักษาให้ทะเลและมหาสมุทรสามารถคงไว้ซึ่งระบบนิเวศบริการ ช่วยสร้างผลผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การจัดงานในวันนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและองค์กรต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนประมาณ 500 กว่าคน โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 30 ล้านตัว ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 2 แสนตัว และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและคัดแยกขยะชั่งน้ำหนักบันทึกข้อมูลขยะตามหลักวิชาการ icc และปลูกป่าชายหาดจำนวน 100ต้น และกลุ่มเครือข่าย ทช. ร่วมวางซั้วปลาบริเวณชายฝั่งเป็นต้น

วรินทร แสงมาก /ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post