Digiqole ad

ปลัด พม. ให้กำลังใจไรเดอร์พิการทำงานหาเลี้ยงตนเอง วอนสังคมให้โอกาส ไม่บูลลี่ทางสังคม

 ปลัด พม. ให้กำลังใจไรเดอร์พิการทำงานหาเลี้ยงตนเอง วอนสังคมให้โอกาส ไม่บูลลี่ทางสังคม
Social sharing
Digiqole ad

ปลัด พม. ให้กำลังใจไรเดอร์พิการทำงานหาเลี้ยงตนเอง วอนสังคมให้โอกาส ไม่บูลลี่ทางสังคม

วันนี้ (19 พ.ย. 65) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากกรณี ชายคนหนึ่งได้สั่งอาหารและให้ไรเดอร์มาส่งที่หน้าห้องพักบนตึกแห่งหนึ่ง ซึ่งทางแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารได้ระบุชัดว่า ไรเดอร์ดังกล่าวเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว และไรเดอร์ได้แจ้งอีกว่าเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถขึ้นไปบนตึกได้ ขอให้ลูกค้าลงมารับอาหาร ทำให้เป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจและนำไรเดอร์ดังกล่าวมาประจานผ่านสื่อโซเชียล

ทั้งนี้ ตนขอชื่นชมไรเดอร์ดังกล่าวที่มีความตั้งใจทำมาหากิน ประกอบอาชีพสุจริตหาเลี้ยงตนเอง โดยไม่เป็นภาระพึ่งพิงใคร ซึ่งเป็นหนึ่งพลังสำคัญของสังคม จึงขอให้สังคมได้ให้โอกาสกับคนพิการ ช่วยกันสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้คนพิการได้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การทํางานของคนพิการ อาจพบอุปสรรคต่างๆ แม้กระทั่งเรื่องของการบูลลี่ในสังคม เราพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ นับเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ซึ่งเราต้องทําความเข้าใจว่าคนพิการเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยเราเพียงเข้าไปเติมเต็มและอํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งกระทรวง พม. มีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ที่ช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยบริการและสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เราต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจกับคนในสังคมให้สามารถตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสําคัญในการใช้ชีวิตของคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด พม. ให้กำลังใจไรเดอร์พิการทำงานหาเลี้ยงตนเอง วอนสังคมให้โอกาส ไม่บูลลี่ทางสังคม

Facebook Comments

Related post