Digiqole ad

“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยันพรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพิ่มเสียงสนับสนุนจาก สว.และ สส. ตามมติของ 8 พรรคที่มอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยไปดำเนินการ

 “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยันพรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพิ่มเสียงสนับสนุนจาก สว.และ สส. ตามมติของ 8 พรรคที่มอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยไปดำเนินการ
Social sharing
Digiqole ad
ประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยันพรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพิ่มเสียงสนับสนุนจาก สว.และ สส. ตามมติของ 8 พรรคที่มอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยไปดำเนินการ เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยสำเร็จลุล่วงโดยเร็วเพื่อเร่งแก้ไขวิกฤตและปัญหาของพี่น้องประชาชน
1.ขณะนี้ สว.บางส่วนได้ตัดสินใจแล้ว สว.บางส่วนก็ยังติดเงื่อนไขบางเรื่องที่ได้เคยพูดกันแล้วก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันก็ได้หารือ สส.ทุกพรรคแล้ว และเรากำลังพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ 8 พรรคได้มอบหมายภารกิจมา การเลื่อนการประชุม 8 พรรค ก็ทำให้เราได้มีเวลาในการทำงานมากขึ้น
2. การที่พรรคเพื่อไทยพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆ ที่ผ่านมานั้นก็เป็นการดำเนินการตามมติ 8 พรรคที่มอบหมายให้ไปพูดคุยปรึกษาหารือ ไม่ใช่การตกลงเข้าร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด เป็นเพียงการสอบถามความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายต่อสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ และหลังจากนี้ก็ต้องนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาเข้าสู่ที่ประชุม 8 พรรคร่วมตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ก็ยังได้โทรศัพท์ปรึกษาหารือกับ ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล และพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค ในหลายเรื่อง อีกทั้งพูดคุยกันถึงการนัดหมายการประชุมร่วมกันในครั้งต่อไป
4. พรรคเพื่อไทย มั่นใจในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าจะไม่ประสบปัญหา เพราะมีคุณสมบัติพร้อม ซึ่งเราหวังว่าจะผ่านการโหวตผ่านได้ในการเสนอชื่อเพียงครั้งเดียว แต่อย่างไรก็ตามคงต้องขอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคำร้องไปให้วินิจฉัยและขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมต่อไปด้วย
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post