Digiqole ad

ประเทศไทยจะไปรอดจากวิกฤตโควิด-19 ถ้า 3 ส. มาพร้อมกัน

 ประเทศไทยจะไปรอดจากวิกฤตโควิด-19  ถ้า 3 ส. มาพร้อมกัน
Social sharing
Digiqole ad
ประเทศไทยจะไปรอดจากวิกฤตโควิด-19 ถ้า 3 ส. มาพร้อมกัน
สติ : ตั้งสติ
สื่อสาร : ด้วยความจริง โปร่งใส
สามัคคี : เห็นต่างได้แต่เมื่อได้มติมา ปฏิบัติตามและเดินหน้าไปพร้อมกันด้วยความสามัคคี”
ที่มา : นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
Facebook Comments

Related post