Digiqole ad

ประสิทธิภาพอธิบดีปศุสัตว์

 ประสิทธิภาพอธิบดีปศุสัตว์
Social sharing

เรื่องของ “หมูแพง” หากเป็นการแพงขึ้นโดยสถานการณ์ปกติทั่วไปเช่นในอดีต ที่หมูแพงขึ้นเป็นช่วงๆ เป็นครั้งเป็นคราว ก็พอที่จะชี้แจงและแก้ไขปัญหาได้ไม่ยาก แต่พอเป็นการแพงขึ้น เพราะมีเงื่อนงำข้อสงสัย ว่า มีการปกปิดความจริงเรื่องของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ใช่หรือไม่ นี่คือปมร้อนที่ทำให้การชี้แจงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว

การปฏิเสธคอเป็นเอ็นของอธิบดีกรมปศุสัตว์ว่า ไม่มีเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรเกิดขึ้นในเมืองไทยเลย ในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องบอกว่ามี บอกว่าเป็นเรื่องจริง จึงกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบอย่างหนักของกรมปศุสัตว์

ยิ่งการแก้ตัวเรื่องไม่เคยเห็นจดหมายแจ้งเตือนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยิ่งกลายเป็นเรื่องบกพร่องอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นในกรมปศุสัตว์ ว่ามีระบบการรับ-ส่งเอกสารที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

ทั้งๆที่เป็นจดหมายส่งถึงอธิบดี เป็นจดหมายที่สำคัญ ยังสูญหายได้ และจนวันนี้ก็ยังไม่มีระบบที่ดีพอที่จะตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าจดหมายหายไปไหน

นี่คือประสิทธิภาพการทำงานของกรมปศุสัตว์ ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ใช่หรือไม่

แล้วในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต่อให้ไม่มีหนังสือแจ้งเตือนจาก มก. ถามว่าข้อมูลที่มีจำนวนหมูตายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมากมายมาเป็นปีๆ ไม่ได้ทำให้คนเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ฉุกใจคิด แล้วใส่ใจที่จะตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยหรือ

ที่สำคัญ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไปแล้ว 4 ครั้ง กว่า 996,909,200 บาท ไม่ได้ทำให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ตื่นตัวเลยหรืออย่างไร

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ครม.มีมติอนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย เป็น “วาระแห่งชาติ” และอนุมัติงบ 53,604,900 บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ดำเนินการรับมือ

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ครม.มีมติอนุมัติงบฯอีก 523,244,500 บาท โดยเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายจากโรคระบาดสัตว์ ราว 77,578 ตัว เป็นเงิน 381,772,500 บาท

ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ครม.อนุมัติใช้งบฯในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อีก 279,782,374 บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

และครั้งที่ 4 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ครม.อนุมัติงบฯเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอีก 140,277,426 บาท เพื่อดำเนินการ

ถามว่า ขนาดนี้แล้ว ตลอดมากรมปศุสัตว์ไม่คิดอะไรเลยหรือ ไม่คิดตรวจสอบทำอะไรบ้างหรือ

ล่าสุด 11 ม.ค. ครม.ได้อนุมัติงบฯอีกครั้งเป็น ครั้งที่ 5 อีก 574 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ประสิทธิภาพของคนเป็นอธิบดี ควรที่จะต้องถึงเวลาตรวจสอบการทำงานแล้วหรือไม่

ภูวนารถ ณ สงขลา

Facebook Comments

Related post