Digiqole ad

ประธานาธิบดีรัสเซีย มอบรางวัลเกียรติยศแห่งมิตรภาพ (Order of Friendship) แก่ ‘เซิ่น ไห่สง’ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่ CMG

 ประธานาธิบดีรัสเซีย มอบรางวัลเกียรติยศแห่งมิตรภาพ (Order of Friendship) แก่ ‘เซิ่น ไห่สง’ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่ CMG

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงมอสโก รัฐบาลรัสเซียได้ออกคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน

Advertisement
แห่งรัสเซีย มอบรางวัลเกียรติยศแห่งมิตรภาพ (Order of Friendship) ให้แก่เซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดี ระบุว่า ในการรับรู้ถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของเซิ่น ไห่สง ในการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างชาวรัสเซียและชาวจีน เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน จึงเห็นสมควรให้เซิ่น ไห่สง ได้รับรางวัลเหรียญแห่งมิตรภาพ

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 20 ปีของการลงนามในสนธิสัญญาจีน-รัสเซียว่าด้วยเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และความร่วมมือ ผู้นำแห่งรัฐจีนและรัสเซียให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

Order of Friendship ลงนามโดยประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย เป็นเหรียญที่สหพันธรัฐรัสเซียมอบให้แก่บุคคลที่มีคุณูปการอันโดดเด่นในการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทุกชาติพันธุ์ กลุ่มต่างๆ ส่งเสริมสันติภาพโลก และพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ

Advertisement
Facebook Comments

Related post