Digiqole ad

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการสถานบริการบริเวณถนนข้าวสาร

 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการสถานบริการบริเวณถนนข้าวสาร
Social sharing
Digiqole ad
นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการสถานบริการบริเวณถนนข้าวสาร รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ใช้บริการและหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายกรณีที่รัฐบาลเตรียมพิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 นำร่องใน 4 จังหวัด ‘กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรีและภูเก็ต’ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
นางสาวขัตติยา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการมีความตั้งใจเดินหน้ารับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อให้รายงานการศึกษามีความสมบูรณ์ครบทุกมิติ สำหรับการนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 3 เรื่อง คือ
.
1. การหาแนวทางที่เป็นจุดตรงกลางระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดสถานบันเทิง
.
2. นำเสนอการแก้ไขชุดกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความล้าหลังให้ทันสมัย และโปร่งใส “ปิดช่องการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์”
.
3. พิจารณาประเด็นเวลาเปิด-ปิดของสถานบันเทิง อายุของคนทำงาน และมาตรการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โดยในช่วงเช้าได้พบกับ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) และช่วงบ่ายและช่วงค่ำพบกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผู้รับผลกระทบ และลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร
.
คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา Pilot Project เปิดสถานบริการถึงตี 4 ในจังหวัดนำร่องตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต
.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 รัฐบาลนำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรีและภูเก็ต เพื่อพิจารณาการขยายเวลาเปิดสถานบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยประชาชนที่ทำอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถเปิดให้บริการในกิจการต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องการแบ่งพื้นที่และใบอนุญาตต่างๆ เบื้องต้นรัฐบาลมีกำหนดเวลาที่ประเมินเอาไว้ คือในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 พร้อมยังได้สั่งการให้ สตช.ดูแลประชาชนให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจกับนโยบาย เข้มงวดเรื่องเมาไม่ขับ เพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV และจะต้องมีการตรวจค้นยาเสพติดในสถานบันเทิงอย่างเข้มข้น
ที่มา : พรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post