Digiqole ad

ประชุมเสวนาเรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ไทยในสถานการณ์สงคราม”

 ประชุมเสวนาเรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ไทยในสถานการณ์สงคราม”

ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล(FIABCI-Thai)​ร่วมกับมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเสวนาเรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ไทยในสถานการณ์สงคราม”

Advertisement
ณ ห้องผ่านฟ้าลีลาศ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)​ ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้แทนสมาคมต่างๆเข้าร่วมประมาณ 20 คน โดยมีนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน และบรรณาธิการ The Leader Asia ดำเนินรายการ

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post