Digiqole ad

ประชุมสภาผู้เเทนราษฎร ในวาระด่วนเรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ โดยพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลเเละของภาคประชาชน

 ประชุมสภาผู้เเทนราษฎร ในวาระด่วนเรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ โดยพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลเเละของภาคประชาชน
Social sharing

Digiqole ad

เฟซบุ๊ก บิลลี่ – Jirawat Arunyakanon – จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สส.พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ว่า ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พรุ่งนี้เช้าจะมีการประชุมสภาผู้เเทนราษฎร ในวาระด่วนเรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ โดยพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลเเละของภาคประชาชน ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้นำเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นกันในนามชื่อ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเเละส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ พ.ศ. …
โดยในการพิจารณาของสภา ฯ ในวันพรุ้งนี้ คาดว่าจะใช้ร่างรัฐบาลเป็นร่างหลักในการพิจารณา ซึ่งร่างของรัฐบาลนั้นได้ยกร่างโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายใต้การกำกับดูเเลของกระทรวงวัฒนธรรม เเละจะมีร่างอื่น ๆ รวมถึงร่างของพรรคเพื่อไทยอีกจำนวนทั้งหมด 5 ร่าง ประกอบกัน
.
โดยร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทย มีกลไกที่เน้นในการคุ้มครอง ส่งเสริม เเละความเท่าเทียมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ให้เข้าถึงสิทธิในการได้รับการดูเเลจากรัฐ ทั้งการคุ้มครองทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาเรื่องสถานะทางบุคคล การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื้อรังกันมาที่ไม่ได้รับการเเก้ไขปัญหา กฎหมายฉบับนี้ก็จะมีกลไกต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเเก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การจัดให้มี สมัชชากลุ่มชาติพันธ์ คณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการจัดทำวิถีชีวิตประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธ์เพื่อสามารถใช้อ้างอิงเป็นฐานข้อมูลในการออกบัตรประชาชน รวมถึงการกำหนดพื้นที่คุ้มครองของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ที่เคยมีเเหล่งที่อยู่อาศัยที่ทำกินติดกับพื้นที่ป่า ก็สามารถใช้กลไกของกฎหมายฉบับนี้ในการเปิดโอกาส เเละสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อสามารถใช้ชีวิต เเละทำมาหากิน ได้ตามอัตลักษณ์เเละดำเนินวิถีชีวิตในเเบบรูปแบบดั้งเดิมของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทย ยังมีความสอดคล้องกับร่างกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นผู้ยกร่างเเละเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่าย พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่ม ซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เคยเเถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา ในเรื่องการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ เเละความเท่าเทียม รวมถึงการไม่เลือกปฎิบัติ โดยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 70 ว่าต้องการดูเเลกลุ่มชาติพันธ์ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ เเละมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้คงมิใช่มิติเพียงเเค่เรื่องของการคุ้มครอง โดยกฎหมายอย่างเดียวเเต่คงได้เข้าไปดูในส่วนของการมีงานมีรายได้ เเละอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเฉกเช่นพี่น้องพลเมืองไทยคนอื่น ๆ ทุกประการ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี เเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เน้นย้ำเเละให้ความสำคัญมาโดยตลอด

Facebook Comments


Social sharing

Related post