Digiqole ad

‘ประชารัฐแลนด์’คว้า  ‘พอล วาน’ ร่วมโปรเจ็กต์ดัน platform ผงาดเวทีโลก

 ‘ประชารัฐแลนด์’คว้า  ‘พอล วาน’ ร่วมโปรเจ็กต์ดัน platform ผงาดเวทีโลก
Social sharing
Digiqole ad

นายณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการประชารัฐแลนด์ (Metaverse) เปิดเผยว่า โครงการประชารัฐแลนด์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Metaverse ของคนไทย เพื่อคนไทยทั้งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse กับ นายพอล วาน เจ้าพ่อฟินเทคระดับโลก และ ยังรั้งตำแหน่ง ประธาน Morison Global องค์กรเครือข่ายบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ไอที การเงิน กฎหมาย และ ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง A PLUS FINTECH โดยการลงนามครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม อาทิ การศึกษา และ สาธารณสุข พร้อมผลักดัน โครงการประชารัฐแลนด์ สู่ Platform ต้นแบบด้านบริการทางเทคโนโลยีในกับคนไทยทั้งประเทศ ขยายสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และ ผงาดในเวทีโลกในลำดับถัดไป

โดยนายพอล วาน ผู้ร่วมก่อตั้ง A Plus Fintech จะร่วมพัฒนา โครงการประชารัฐแลนด์ ดังนี้  

1. พัฒนาพื้นที่(Land) และ สิ่งอำนวยความสะดวกระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ (Infrastructure) ในประชารัฐแลนด์ (Metaverse)  

2. พัฒนาเทคโนโลยี WEB3.0 เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. ร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นสาธารณประโยชน์เป็นหลัก  

สำหรับ แผนงานในระยะแรก ของโครงการประชารัฐแลนด์ คือ การแจกโฉนดที่ดิน ดิจิทัล ฟรี ให้กับคนไทยทั้งชาติกว่า 66 ล้านคน โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2565 จะมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์  40 ล้านคน ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โฉนดที่ดิน ดิจิทัล แล้วกว่า 5.7 ล้านคน  และทางโครงการยังได้ดำเนินการขอความร่วมมือไปยังภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจและภาครัฐเป็นอย่างดี อาทิ กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มธุรกิจสื่อสาร อุตสาหกรรมเกมส์ การศึกษา ภาคการเงิน และ หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก Metaverse จะสมบูรณ์ได้ต้องมีกิจกรรม มีสังคม มีคอมมูนิตี้ และแน่นอนว่าสร้างด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ เฉกเช่น “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิด Ecosystem ที่สมบูรณ์ เพื่อประชาชนคนไทย

โครงการประชารัฐแลนด์ เปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ประชารัฐแลนด์ สามารเข้าไปติดตามข่าวสาร รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ www.ประชารัฐแลนด์.com

 

Facebook Comments

Related post