Digiqole ad

ประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินกว่า 9.7 หมื่นราย ขณะที่มูลหนี้สูงถึง 5.7 พันล้านบาท

 ประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินกว่า 9.7 หมื่นราย ขณะที่มูลหนี้สูงถึง 5.7 พันล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad
รัฐบาลนำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชน โดยได้ดำเนินการคิกออฟการแก้ไขหนี้สินทั้งระบบอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น ในส่วนของหนี้นอกระบบ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มีรายงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ 16 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนแก้ไขปัญหา มีประชาชนลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วกว่า 9.7 หมื่นราย ขณะที่มูลหนี้สูงถึง 5.7 พันล้านบาท
.
ข้อมูลสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ เวลา เวลา 15.30 น. พบว่ามีมูลหนี้รวม 5,799.346 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 97,803 ราย
.
โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 86,707 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 11,096 ราย ขณะที่จำนวนเจ้าหนี้รวม 68,546 ราย
.
สำหรับพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่
.
1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,163 ราย เจ้าหนี้ 5,070 ราย มูลหนี้ 489.421 ล้านบาท
.
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,207 ราย เจ้าหนี้ 3,349 ราย มูลหนี้ 253.357 ล้านบาท
.
3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,897 ราย เจ้าหนี้ 2,724ราย มูลหนี้ 242.073 ล้านบาท
.
4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 3,788 ราย เจ้าหนี้ 2,359 ราย มูลหนี้ 277.899 ล้านบาท
.
5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,548 ราย เจ้าหนี้ 2,006 ราย มูลหนี้ 183.962 ล้านบาท
.
ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่
.
1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 131 ราย เจ้าหนี้ 85 ราย มูลหนี้ 5.344 ล้านบาท
.
2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 197 ราย เจ้าหนี้ 126 ราย มูลหนี้ 14.042 ล้านบาท
.
3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 262 ราย เจ้าหนี้ 179 ราย มูลหนี้ 8.365 ล้านบาท
.
4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 330 ราย เจ้าหนี้ 197 ราย มูลหนี้ 10.237 ล้านบาท
.
และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 358 ราย เจ้าหนี้ 238 ราย มูลหนี้ 13.679 ล้านบาท
.
พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือเดินทางไปที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่
.
Facebook Comments

Related post