Digiqole ad

“ประจวบ ฟู้ด เฟสติวัล แอนด์ สยาม พาวเวอร์โบ๊ท 2022” ใช้ sport tourism กระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

 “ประจวบ ฟู้ด เฟสติวัล แอนด์ สยาม พาวเวอร์โบ๊ท 2022” ใช้ sport tourism กระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศ
Social sharing
Digiqole ad

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ประจวบ ฟู้ด เฟสติวัล แอนด์ สยาม พาวเวอร์โบ๊ท 2022” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ อ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ

และคุณณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณแสงจันทร์ แก้วปทุมรัสมี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, คุณอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์, คุณกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ภายในงานมีการออกบูธขายอาหารร้านดัง ร้านอาหารพื้นถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์การแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำ สยามพาวเวอร์โบ๊ท 2022
เป็นการยกระดับการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศ ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ที่สมดุลอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post