Digiqole ad

ประกาศแล้ว ! ผลการคัดเลือกรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563”

 ประกาศแล้ว ! ผลการคัดเลือกรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563”
Social sharing
Digiqole ad

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรางวัลโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) จำนวน 9 ประเภท โดย รายการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทรายการโทรทัศน์ และหนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

 

วันที่ 27 ส.ค.64 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและโล่เกียรติคุณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 11

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกระจายข่าวสารและความรู้ให้สังคมได้รับรู้รับทราบ และช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันเพื่อช่วยกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาด สำหรับโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อทั้งในส่วนของบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่เป็นวิกฤติจะได้เป็นโอกาส ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ทำให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวงกว้าง เพื่อให้สังคมได้รับสื่อที่มีคุณภาพ จะได้เป็นแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อที่ดีมีคุณภาพในปีต่อ ๆ ไป

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะกรรมการปฎิรูปด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) ขึ้นเป็นปีแรก โดยคัดเลือกสื่อที่มีผลงานสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งมีแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการถ่ายทอด นำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม หรือวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย จำนวน 9 ประเภท เพื่อประกาศยกย่อง บุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 315 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทละคร 25 ผลงาน ประเภทภาพยนตร์ 18 ผลงาน ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย 93 ผลงาน ประเภทโฆษณา 27 ผลงาน ประเภทบทเพลง 25 ผลงาน ประเภทรายการวิทยุ 6 ผลงาน ประเภทรายการโทรทัศน์ 38 ผลงาน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 47 ผลงาน และประเภทสื่อดิจิทัล 36 ผลงาน

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ 1.เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีเนื้อหาแง่มุมเกี่ยวข้องด้านคุณธรรม หรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้รับรู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหรือ คุณธรรมอื่น ๆ 2.เป็นสื่อสร้างสรรรค์คุณธรรมประเภทต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ แล้วภายในปี 2562 – 2563 3.เป็นสื่อที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น หรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง และ 4.รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นหรือมติของคณะทำงานคัดเลือกแต่ละประเภทกำหนด

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนึ่งในภารกิจที่สำคัญมากคือสนับสนุนสื่อที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ปีนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เราอยากเห็นการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีงาม เป็นความดีของคนในสังคมและทำให้ได้รับการขยายผล ถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนต่อไป

โดยผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ทั้ง 9 ประเภท มีดังนี้

1.ประเภทละคร จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ปลายจวัก โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 โดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

2.ประเภทภาพยนตร์ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่ โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, รักนะซุปซุป โดย บริษัท มณวิจิตร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, หัวใจทองคำ โดย บริษัท สยามแพนโดร่า จำกัด

3.ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ จนแต่มีน้ำใจ โดย กุลิ ฟิล์ม, ท่านจงมีน้ำใจต่อกัน โดย บางรัก ชาแนล, Blood Hero กลุ่มฮีโร่ หลั่งเลือดจากชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง สภากาชาด โดยเพจมนุษย์ต่างวัย

4.ประเภทโฆษณา จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ไฟ-ฟ้า by TMB / เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) , คุณเคย bully ใครหรือเปล่า? | ความสุขประเทศไทย โดย ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา, โปรโมชั่นที่ดีที่สุด | Air Asia โดย JourneyD/ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

5.ประเภทบทเพลง จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ แสงศรัทธา โดย ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ด้วยใจรัก โดย นายวีระ มนตรีวงษ์, เชิญอริยมรรค จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

6.ประเภทรายการวิทยุ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ รายการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด ผู้ผลิตรายการข่าวจราจร สวพ.FM91 และผู้สนับสนุน รายการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), รายการห้องรับเเขก สวีทเอฟเอ็ม โดย FM 89.5 MHz., รายการสโมสรวัฒนธรรม โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM981 KHz

7.ประเภทรายการโทรทัศน์ จำนวน 3 ผลงาน โดยมีการจัดอันดับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 8.ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 ผลงาน โดยมีการจัดอันดับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ ผู้แต่ง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หนังสือ เด็กชายชาวดง ผู้แต่ง มาลา คำจันทร์ จากสำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หนังสือ หอมกลิ่นความดี ผู้แต่ง ประสาร มฤคพิทักษ์ จากสำนักพิมพ์ศยาม และ 9.ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ สารคดี หัวใจตื่นรู้ โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน, ธรรมlife โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, เปิดใจ – แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ครูเข้าถึงหัวใจวัยรุ่นได้มากกว่าที่เคย โดย บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จำกัด

Facebook Comments

Related post