Digiqole ad

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ยกระดับความเข้มมาตรการในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ยกระดับความเข้มมาตรการในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)
ยกระดับความเข้มมาตรการในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
1. ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในทุกเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลา 30 วัน และงดเคลื่อนย้ายแรงงาน
2. ห้ามนั่งทานอาหาร/เครื่องดื่มในร้าน รับกลับบ้านเท่านั้น
3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดได้ถึง 21.00 น.
Advertisement
4. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 20 คน ยกเว้นได้รับอนุญาต
5. การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 32 และ 33)
มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
ไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/nENej

Related post