Digiqole ad

ประกันสังคมแจงสิทธิทันตกรรม

 ประกันสังคมแจงสิทธิทันตกรรม
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม แจงสิทธิกรณีทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคมไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น อีกทั้งสะดวกสบายสามารถเข้ารับบริการได้ทุกคลินิกที่มีบริการด้านทันตกรรม

ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลหรือคลินิกใดเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการ ผู้ประกันตน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ  Line : @ssothai หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงhttps://youtu.be/4kcD4XuA9sI

 

Facebook Comments

Related post