Digiqole ad

ปปส.เปิดติวเข้มเพิ่มศักยภาพขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดให้ตำรวจนครบาล 3 รุ่น ดึง’อัยการดาว’เสริมเขี้ยวเล็บเทคนิคกฎหมายขอหมายจับ

 ปปส.เปิดติวเข้มเพิ่มศักยภาพขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดให้ตำรวจนครบาล 3 รุ่น ดึง’อัยการดาว’เสริมเขี้ยวเล็บเทคนิคกฎหมายขอหมายจับ
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 16 มิ.ย.67 ที่โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน ปปส .กทม โดยส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย โดย พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยมีนายอุดมชัย โลหณุต ผอ.ปปส.กทม. กล่าวรายงานและให้การต้อนรับเมื่อวันที่ื12-14 มิ.ย.ที่ผ่านมา

โดย นางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายยาเสพติด 9 บรรยายในหัวข้อ การวางรูปคดี การรวบรวมพยานหลักฐาน และการพิจารณาสำนวนการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 125 หรือ 127 โดยการบรรยายดังกล่าวได้ให้ความรู้เพื่อการสืบสวนสอบสวน การขยายผล การรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือฯ ตามมาตรา 125 และข้อหาสมคบฯ ตามมาตรา 127 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการสืบสวนสอบสวนขยายผล และการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดรวมทั้งการขยายผลยึดทรัพย์สินในคดียาเสพติดให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนได้อย่างถูกต้อง ภายใต้หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลคดียาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หลังจากนั้น นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.ปปส.กทม. บรรยาย หัวข้อ การดำเนินคดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อด้วย การแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ การสืบสวนสอบสวนขยายผลและการทำสำนวนคดียาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย จัดโครงการฯ ขึ้น จำนวน 3 รุ่น ๆ 3 วัน 2 คืน โดยครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.1 บก.น. 6 บก.น.7, บก.สปพ., กก.ดส., บก.สส., และ ปปส.กทม. รวมจำนวน 220 คน

โดยก่อนหน้านี้ในรุ่นที่ 2 จัดที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 มิ.ย.ที่ผ่านมาประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.3บก.น. 4 และ บก.น.8 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส.กทม. รวมจำนวน 220 คน มีพลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เดินทางมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดถือหลักความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนโดยเคร่งครัด

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post