Digiqole ad

“ปปส.กทม.” บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบนโยบายตามข้อสั่งการรัฐบาล

 “ปปส.กทม.” บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบนโยบายตามข้อสั่งการรัฐบาล
Social sharing
Digiqole ad

นายสุนทร ชื่นศิริ ผอ. ปปส.กทม.ร่วมกับ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย และมอบนโยบายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ได้เล็งเห็นปัญหาของยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เห็นควรให้การแก้ไขอย่างจริงจัง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 โดยภาครัฐต้องร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันจึงจะประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผอ.ปปส.กทม.ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมกันรับฟังการรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงาน ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคลองเตย พร้อมมอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม สำนักงาน ป.ป.ส.

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ประธานชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41คลองเตย ผอ. ปปส.กทม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวม 45 คน ณ ที่ทำการชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย

Facebook Comments

Related post