Digiqole ad

ปนป 11 สถาบันพระปกเกล้า ยกทีมเดินหน้าต่อยอดอาชีพให้ผู้พ้นโทษมูลนิธิบ้านพระพร

 ปนป 11 สถาบันพระปกเกล้า ยกทีมเดินหน้าต่อยอดอาชีพให้ผู้พ้นโทษมูลนิธิบ้านพระพร
Social sharing

Digiqole ad

นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่น 11 (ปนป.11) สถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายภัทรพงษ์พันธ์ แม้นเจริญ ประธานรุ่น ปนป.11 และคณะไปร่วมทำกิจกรรมที่ “มูลนิธิบ้านพระพร” บ้านแห่งโอกาส ช่วยดูแลผู้พ้นโทษ-เยาวชนผู้ก้าวพลาด หวังปรับจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคม มอบเงินทุนให้การสร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษรวมไปถึงเป็นทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนพร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ

มูลนิธิบ้านพระพร เป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่อยู่และไม่มีอาชีพ โดยจัดโปรแกรมการอบรมและรวมถึงการช่วยหางานให้ทำพร้อมติดตามดูแลการกลับสู่สังคม เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด การตัดผม การทำกีต้า การทำเกษตร เป็นต้น ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเยาวชน รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือลูกนักโทษ อุปการะแก่เด็กที่เกิดจากแม่ที่อยู่ในเรือนจำ และลูกนักโทษที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำและไม่สามารถดูแลได้

สำหรับหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย เป็นหลักสูตรหนึ่งของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมุ่งพัฒนา “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความสามารถรอบด้าน ยืดหยุ่น ทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิถีประชาธิปไตยเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคต พร้อมทั้งมุ่งเน้นผลักดันการทำความดีคืนสู่สังคม

“เราไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เราทำเพื่อสังคม เพื่อคนไทย”

#ปนป11 #PNP11 #สถาบันพระปกเกล้า
มูลนิธิบ้านพระพร – คริสเตียน เรือนจำ พันธกิจ
02 719 7277
https://goo.gl/maps/SGUDjkhNwJWjsZEc7

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post