Digiqole ad

บ.เจสโด มอบ “Space Air Fo” เครื่องป้องกันเชื้อโควิด ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯจำนวน 1.1 พันเครื่อง มูลค่า 3.2 ล้านบาท

 บ.เจสโด มอบ “Space Air Fo” เครื่องป้องกันเชื้อโควิด ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯจำนวน 1.1 พันเครื่อง มูลค่า 3.2 ล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบ Space Air Fo เครื่องผลิตไอออนลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากบริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท ต่อไป

วันนี้ (11 ต.ค.64) เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบ เครื่องป้องกันเชื้อโรค Space Air FO จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท จากคณะกรรมการร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ(ครม.กภช) โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวนิช ประธานคณะกรรมการ (ครม.กภช) และนางสาวนภาพร รุ่งเรือง คณะกรรมการ(ครม.กภช) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), รศ.ดร.นพ กำพล ศรีวัฒนากูล

นอกจากแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมมอบในครั้งนี้ พลเอกณพล บุญทับพลเอก รองสมุหราชองครักษ์ในรัชกาลที่9 , ดร.หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , คุณอัศวิน โรมประเสริฐ นายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ , น.ส.สคราญ นิ่มศรีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลรังสิต และ พยาบาลจิตอาสา และจิตอาสาสถาบัน GTO จำนวน 20 ท่านและพยาบาลจิตอาสา
ด้าน นางสาวนภาพร รุ่งเรือง ผู้บริหาร บริษัท เจสโด(ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ Safety Care COVID-19 ว่า เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่บริษัทได้ทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด และครั้งนี้ก็อยากจะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้มอบ Space Air Fo ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ กว่า 2,000 เครื่องแล้ว

“ที่ผ่านมาบริษัททำกิจการเพื่อสังคมมาโดยตลอด เริ่มต้นจากการต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางอากาศไม่ว่าปัญหามลภาวะ ฝุ่นละออง หรือ PM2.5 และปัญหาการระบาดของเชื้อโรค จึงผลิตนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จำหน่ายให้ประชาชนในราคายุติธรรม และเมื่อมีผลกำไรก็คืนกลับไปช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมมือกับคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชน และประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ (ครม.กภช) ซึ่งมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติต่างๆ ให้กับประเทศมาโดยตลอด”

​“ในครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดโควิด-19 ในฐานะผู้บริหาร บริษัท เจสโด(ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชน และประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤต จึงได้เข้าร่วมโครงการ Safety Care COVID-19 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่อง Space Air F0 เครื่องผลิตไอออนลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท”
​“เราต้องการให้ผู้ที่อยู่หน้าด่านมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพราะหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาก็จะกระทบเป็นวงกว้าง และบุคลากรเหล่านี้ได้เสียสละ ทำงานได้ไม่ได้หยุดพักมาโดยตลอด จึงต้องการมอบความปลอดภัยให้บุคลากรเหล่านี้”

“สำหรับ Space air fo เครื่องผลิตไอออนลบ เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยี เข้าด้วยกันคือ ไอออนลบ และไฟฟ้าสถิต สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้ ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าไอออนลบในปริมาณ 50,000 ไอออนขึ้นไป สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ Space Air FO สามารถผลิตไอออนลบได้ในปริมาณมากกว่า 20 ล้านไอออนต่อวินาที และทำงานคู่กับระบบไฟฟ้าสถิตซึ่งควบคุมไอออนให้ปล่อยอย่างมีทิศทางแน่นอน ปกป้องเฉพาะโซนการติดเชื้อ ตา จมูก ปาก ในระยะ 1 ฟุต เฉพาะส่วนบุคคล เหมือนเรามีครอบแก้วของนักบินอวกาศติดตัว และยังทำให้ตัวผู้สวมใส่เป็นกราวด์ ทำให้ผลักเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายออกไป”

“เทคโนโลยีดังกล่าว สามารถช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้จริง เพราะมีผลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าทางด้านวิศวกรรมได้พิสูจน์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจวัด ก็พบว่าช่วยป้องกันเชื้อโรคได้จริง และทางชีววิทยาที่ได้ทดสอบว่าไอออนลบ ไฟฟ้าสถิตสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้จริง ซึ่งคณะกรรมการครม.กภช. ได้มอบเครื่องตั้งแต่โควิดระบาดระรอกแรก โดยรวมไม่ต่ำกว่า 2,000 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลหลายที่ และสภาพยาบาลแห่งประเทศไทย

“ผลตอบรับจากผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคลากรทางแพทย์และประชาชนได้ผลดีมาก อย่างกรณีที่เราได้มอบ Space Air FO ให้กับทางโรงพยาบาลเด็ก และทางผู้ปกครองเด็กที่จะต้องมาดูแลเด็กที่ป่วยโควิดสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ดูแลเด็ก โดยประมาณ 10-21 วัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือไม่มีการติดเชื้อในทุกราย ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลเด็กได้ให้ความสนใจต่อการวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่”

​“เราจึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด ซึ่งเราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายหลักบริษัทมากกว่าผลประกอบการ และเมื่อมีผลประการเราก็มุ่งที่จะนำกลับไปตอบแทนสังคม เราทำมาโดยตลอดและจะทำต่อไป”

Facebook Comments

Related post