Digiqole ad

“บ้านปู” ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน ปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

 “บ้านปู” ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน ปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad

บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนรวม4รุ่นโดยรุ่นอายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้2.90% ต่อปี 3.30% ต่อปี และ 3.80% ต่อปี ตามลำดับ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและรุ่นอายุ3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมและ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่บริษัทวางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกถึง4เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจเพิ่มมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุนขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเผยว่าตลาดยังมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งหุ้นกู้ฯ “บ้านปู”  สามารถตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงผู้ลงทุนสหกรณ์ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ ของบริษัทฯเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ วางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกถึง 4เท่า ทำให้บริษัทฯตัดสินใจเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ฯ ที่เสนอขายเป็นมูลค่ารวม16,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบ้านปูในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บ้านปูได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 รุ่น ได้แก่รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย2.90% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย3.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย3.80% ต่อปีและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2564 ที่ระดับ A+แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และได้เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยการจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถปิดการขายและประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯบ้านปู  ระบุว่าสำหรับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ผู้ลงทุนยังต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง โดย บมจ.บ้านปู เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงรวมถึงเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืนที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต สะท้อนได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ ซึ่งช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของหุ้นกู้ฯ บ้านปู ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนธุรกิจ5 ปี ฉบับใหม่ สำหรับปี 2564-2568 ของบ้านปู ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาร่วมต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarterเพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

 

Facebook Comments

Related post