Digiqole ad

 “บี.เอ็ล.ฮั้ว” ฉลอง100 ปี แห่งคุณความดี  

  “บี.เอ็ล.ฮั้ว” ฉลอง100 ปี แห่งคุณความดี  
Social sharing
Digiqole ad

ตลอดระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใดย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต  องค์ความรู้  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  ย่อมก่อให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์  มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรือง  โดยตลอดศตวรรษที่ผ่านมา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด มีความภาคภูมิใจที่เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้ยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจกระทั่งเจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมั่นคงจวบจนมีอายุครบรอบ 100 ปี ในปี พ..2566 นี้  จากการก่อตั้งห้างขายยาแผนปัจจุบันในสมัยยุคบุกเบิก  สู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  วิกฤติโรคระบาดในแต่ละยุคสมัย  การร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อเปิดโรงงานผลิตเวชภัณฑ์แห่งแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการพัฒนาลงทุนต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ  การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อมอบทุนด้านการวิจัยและการศึกษาด้านเภสัชกรรมโดยไม่มีข้อผูกมัด  การช่วยเหลือสังคม ฯลฯ  ซึ่งได้สร้างคุณูปการให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมและสังคมด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 100 ปีของการบริหารงานจาก 3 รุ่นของตระกูลปังศรีวงศ์ ได้แก่ คุณโกศล, ภก.ดร.เกษม และ นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์  นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกเมื่อครั้งที่คุณโกศลได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลสำคัญ อาทิ   เจียงไคเชค รวมไปถึงได้มีโอกาสเข้าพบและเสวนากับ ดร.ซุนยัตเซ็น อยู่หลายครั้ง

 

เพื่อสืบสานความดีตอบแทนสังคมเนื่องในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี ของ บจ.บี.เอ็ล.ฮั้ว      นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ เจ้าของธุรกิจ และ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้มีเจตนารมณ์มอบเงินบริจาคและเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 20 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ศิริราช  รามาธิบดี  ตากสิน   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา   เทียนฟ้ามูลนิธิ  รพ.ประจำจังหวัดต่างๆ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือสาธารณ

ผมต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่ คือ ‘คุณโกศล’ และ คุณพ่อของผม ‘ภก.ดร.เกษม’ ในการสร้างคุณความดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม  และท่านได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในการส่งต่อความดีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ตอบแทนสังคม และประเทศชาติ….ด้วยการลงมือทำ  ผมรู้สึกดีใจที่ได้ดำเนินกิจการสานต่อจากท่านทั้งสองที่ผมรัก และในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี บี.เอ็ล.ฮั้ว ผมมีความยินดีที่จะบริจาคเงินพร้อมกับเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 20 ล้านบาท  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน และเพื่อให้คนไทยได้คลายหายจากความเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดีต่อไป นายธีระพงศ์ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการบริจาควาระครบรอบ 100 ปี

Facebook Comments

Related post