Digiqole ad

“บี.กริม เพาเวอร์” ปลื้ม ได้ปรับเพิ่มดัชนีระดับโลก ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

 “บี.กริม เพาเวอร์” ปลื้ม ได้ปรับเพิ่มดัชนีระดับโลก ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
Social sharing
Digiqole ad

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings จากระดับ BBB สู่ระดับ A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG (Environment, Social and Governance) ของบี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งประเมินศักยภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

นอกจากได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า จากนี้บริษัทยังเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ต่อไป ซึ่งการได้รับการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Rating จากระดับ BBB สู่ระดับ A เป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ภายใต้หลักธรรมภิบาล ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี สร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูงและบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Facebook Comments

Related post