Digiqole ad

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่

 บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่
Social sharing

Digiqole ad

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับบริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อทำการศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆ ในขนาดเกินกว่า 500 กิโลวัตต์ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในประเทศไทย

นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในแวดวงพลังงานหมุนเวียนของไทย เมื่อ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green จับมือกับ บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำทางด้านวิศวกรรม จัดซื้อ และก่อสร้าง (“EPC”) รวมถึงการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 250 เมกะวัตต์ทั่วประเทศไทย และมีองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า ลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบต่างๆ โดยตั้งเป้าจะมุ่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 100-300 เมกะวัตต์ ในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct PPA) ทั้งแบบ On-site และ Off-site ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และการเตรียมแผนการซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Third Party Access) รวมถึงรูปแบบการขายและเช่ากลับ (Sales & Leased Back) รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้านอกระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ ตลอดจนตั้งใจส่งมอบพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน

ภายใต้หนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกันนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนโครงการสำหรับการพัฒนาโครงการ วิจัยตลาด รวมถึงพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดย บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับผิดชอบดำเนินการในส่วนของการออกแบบ วิศวกรรม จัดซื้อจัดหา และก่อสร้างโครงการ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์เพื่อให้การพัฒนาโครงการสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานที่สุด

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post