Digiqole ad

บี.กริม เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม

 บี.กริม เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม

DCIM100MEDIADJI_0235.JPG

Social sharing
Digiqole ad

.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด   (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม บ่อทองวินด์ฟาร์ม 1 และ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโดยบริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการบ่อทองวินด์ฟาร์ม 2 ได้ COD เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และโครงการบ่อทองวินด์ฟาร์ม 1 COD เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ่อทองวินด์ฟาร์ม 1 และ 2 มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 16 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงจากอัตราค่าไฟฟ้าฐาน เป็นระยะเวลา 10 ปี

การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับภาครัฐทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก (B2G) เพื่อให้บริการไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยจะเป็นการพัฒนาโครงการใหม่หรือการเข้าซื้อกิจการ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ที่สำคัญคือ เดินหน้าสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

“บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนต่อเนื่อง ด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมภิบาล ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่คุณค่าอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาดและการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นเป้าหมายของ บี.กริม ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 74% และจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดประมาณ 26%” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์  กล่าว

ขณะนี้ บี.กริม เพาเวอร์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 5โครงการ (ABP1, ABP2, BPLC1 และ BGPM1&2) คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 700 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยมีกำหนดการ COD ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 รวมถึงอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนในหลายประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ด้วย

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 50 โครงการ และตั้งเป้ากำลังการผลิตเติบโตจาก 3,058 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2563 เป็นมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 และมุ่งสู่ 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 โดยมีเป้าหมายรายได้ต่อปีกว่า 100,000 ล้านบาท

 

Facebook Comments

Related post