Digiqole ad

บียอนด์ เทรนนิ่ง ปันน้ำใจ… สร้างรอยยิ้มสู่น้องๆ บ้านเฟื่องฟ้า

 บียอนด์ เทรนนิ่ง ปันน้ำใจ… สร้างรอยยิ้มสู่น้องๆ บ้านเฟื่องฟ้า
Social sharing
Digiqole ad

บียอนด์ เทรนนิ่ง ปันน้ำใจสร้างรอยยิ้มสู่น้องๆ บ้านเฟื่องฟ้า 

ร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส มอบแสงสว่างให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณคือคนสำคัญที่ช่วยห้เขามีชีวิตที่ดีและอนาคตที่สดใส ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)   ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ  พร้อมคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมครบรอบ 9ปีร่วมปันน้ำใจแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ  ผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม  เป็นต้นโดยมีนายวิวัฒน์ ขวัญไสวธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ (ที่5จากซ้าย) และ นางวิจิตตรา เซ็มมุกดา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิ์ฯ   ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)  นนทบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิงอายุแรกเกิด ถึง 7 ปี หรืออาจจะมากกว่านี้หากจำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือพัฒนาก่อนที่จะย้ายเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการต่างๆ ตามสภาพความพิการต่อไปและก่อนตั้งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) กลุ่มผู้เข้ารับบริการที่เป็นเด็กอ่อนพิการได้รับการเลี้ยงดูร่วมกับเด็กอ่อนปกติที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด… ต่อมาปัญหาเด็กอ่อนพิการเริ่มเพิ่มมากขึ้น ทำให้การเลี้ยงดูเด็กอ่อนปกติร่วมกับเด็กอ่อนพิการมีความยากยิ่งต่อการให้บริการเพราะเด็กอ่อนพิการจำเป็นต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพความพิการของเด็ก กรมประชาสงเคราะห์จึงได้แยกการปฏิบัติงานออกจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด โดยยืมอาคารของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ชื่ออาคารกรรณิการ์ มาเป็นอาคารนอนของเด็กอ่อนพิการ และใช้เป็นสำนักงานด้วยโดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2521โดยมีวิสัยทัศน์: เด็กๆสดใส ผู้ใหญ่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาระยะแรกมีเด็กในความอุปการะประมาณ 30-50 คน ต่อมามีจำนวนเด็กอ่อนพิการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้สร้างอาคารต่างๆเพิ่มขึ้  

ร่วมปันน้ำใจ… ช่วยเหลือเด็กอ่อนพิการฯ ได้ที่บัญชีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา  นนทบุรี ธนาคารกรุงไทย  สาขาปากเกร็ด เลขที่บัญชี 123 1 18770 0 (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) หรือร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับเด็ก โทร. 02 583 6815

 

 

Facebook Comments

Related post