Digiqole ad

บียอนด์เทรนนิ่ง ร่วมงาน Thailand HR Tech2022

 บียอนด์เทรนนิ่ง ร่วมงาน Thailand HR Tech2022
Social sharing

Digiqole ad

บียอนด์เทรนนิ่ง ร่วมงาน Thailand HR Tech2022

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ ร่วมกิจกรรมงาน Thailand HR Tech2022 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาพลิกโฉมโลกการทำงานทั้งด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลด้วยการผลิตสื่อ Edutainment สำหรับพัฒนาพนักงานองค์กร และการผลิตโปรแกรมพัฒนาผู้นำยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

พัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัล ไปกับ Beyond Training สามารถดูรายละเอียดที่  www.Beyondtraining.in.th

Facebook Comments


Social sharing

Related post