Digiqole ad

บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ

 บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ
Social sharing
Digiqole ad

บียอนด์ บรรยายพิเศษ

ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training) ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง : growth mindset ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์

ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขในการทำงาน รวมทั้งทำให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร โดยมี ายแพทย์ อดิศร วิตตางกูร  ให้การต้อนรับ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

พร้อมร่วมพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th

Facebook Comments

Related post