Digiqole ad

บียอนด์ฯ จัดกิจกรรม Open House : Adaptive Leadership Forum 2023

 บียอนด์ฯ จัดกิจกรรม Open House : Adaptive Leadership Forum 2023
Social sharing

Digiqole ad

บียอนด์ จัดกิจกรรม Open House : Adaptive Leadership Forum 2023

ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ จัดกิจกรรม Open House  : Adaptive Leadership Forum 2023 นวัตกรรมในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ให้ปรับตัวไว และประยุกต์ใช้ดิจิทัล พร้อมพัฒนาผู้นำเร่งด่วน และเร่งแผนพัฒนาศักยภาพให้องค์กรมีการเติบโตอย่าง มั่นคง ยั่งยืนในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมายอาทิ นายธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์นายโอม ศิวะดิตถ์ นางปัทมาวลัย รัตนพล  นางสาว ชุติมา สีบำรุงสาสน์คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม เป็นต้น ร่วมงานฯ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  ถนนเพลินจิต เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมการพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.Beyondtraining.in.th

จากซ้ายไปขวา

1 นางสาวนพรัตน์ นุชนารถ        บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

2 นายธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์    ริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด

3 นายโอม ศิวะดิตถ์                   บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

4 คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม   AIS

5 ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

6 นางปัทมาวลัย รัตนพล             บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

7 นางสาว ชุติมา สีบำรุงสาสน์   ที่ปรึกษาอิสระ

 

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post