Digiqole ad

“บีซีพีจี” เดินหน้าขยายการลงทุนโซลาร์ฟาร์มในไต้หวันกว่า 469 เมกะวัตต์

 “บีซีพีจี” เดินหน้าขยายการลงทุนโซลาร์ฟาร์มในไต้หวันกว่า 469 เมกะวัตต์
Social sharing
Digiqole ad

“บีซีพีจี” ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กำลังการผลิตติดตั้งโดยรวม 469 เมกะวัตต์มั่นใจว่าจะช่วยต่อยอดและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวงเงินไม่เกิน 5,080 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 6,096 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 357 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 469 เมกะวัตต์

“บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นโครงการที่มีศักยภาพ โดยมีสัญญารับซื้อไฟระยะยาวในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่กับ Taiwan Power Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การลงทุนดังกล่าว จะช่วยต่อยอดและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งสามารถต่อยอดจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เมื่อรวมกับโครงการในประเทศญี่ปุ่นที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 117 เมกะวัตต์ จะทำให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวม 586 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 45,000 ล้านบาท” นายนิวัติกล่าว

ทั้งนี้ โครงการลงทุนพัฒนาในไต้หวันดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565 – 2567 และสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565 – 2568

Facebook Comments

Related post