Digiqole ad

“บิ๊กโจ๊ก” นำกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงผลงานในรอบปี 2565

 “บิ๊กโจ๊ก” นำกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงผลงานในรอบปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.66 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการประชุดใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการแถลงผลงานตามนโยบาย ที่เคยให้ไว้ดังนี้

1. เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานชาวปักษ์ใต้ฯ ตั้งแต่ระดับการศึกษา อนุบาล จนถึงปริญญาตรี
3. การปรับปรุง อาคารและภูมิทัศน์ของสมาคมชาวปักษ์ใต้

ภายในงานมีการฉายวิดิทัศน์ ภาพกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาในรอบปี 2565 โดย เฉพาะกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติใน 14 จังหวัดภาคใต้ นับแต่ท่าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ได้รับฉันทานุมัติ จากสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ฯ เมื่อ 8 พ.ค.2565 เป็นต้นมา ได้มีการดำเนินการไปแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง ชุมพร พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ระนอง และในวันที่ 27 พ.ค 66 นี้จะมีการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาบึงขุนทะเลเฉลิมพระเกียรติ ณ.จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า วาระสำคัญ ได้ชี้แจงทิศทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสมาคมฯ หลังการจัดกิจกรรมระดมทุน จนมีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน ช่วยเหลือสมาคมฯ เป็นจำนวน 40,000,000 บาทเศษ และ มีการแก้ข้อบังคับให้การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการจาก 2 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้การบริหารงานให้เป็นไปต่อเนื่องตามบริบทในสังคมในปัจจุบัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ชมรมชาวปักษ์ใต้ต่างๆ นอกจากสมาคมชาวปักษ์ 14 จังหวัดเข้ามาร่วม กิจกรรมได้มากขึ้น มีสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 600 คน หลังเลิกการประชุมมีการรับประทานอาหารด้วยกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Facebook Comments

Related post