Digiqole ad

“บิว” ทุบสถิติวิ่ง 200 เมตร กีฬาแห่งชาติ-ประเทศไทย พร้อมผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก

 “บิว” ทุบสถิติวิ่ง 200 เมตร กีฬาแห่งชาติ-ประเทศไทย พร้อมผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก
Social sharing

ภูริพล บุญสอน คว้าเหรียญทอง วิ่ง 200 เมตรชาย ด้วยเวลา 20.58 วินาที พร้อมทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติ และสถิติประเทศไทย ของ เหรียญชัย สีหะวงษ์ ที่ทำไว้ 20.69 วินาที และยังทำสถิติผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา เยาวชนชิงแชมป์โลก ประเภทวิ่ง 100 ม. และ 200 ม. ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2565 ที่ประเทศโคลัมเบีย

ขณะที่ผลการแข่งขันกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ประเภทอื่น ๆ มีดังนี้ วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เหรียญทอง ได้แก่ ณัฐพล ดันสูงเนิน (ขอนแก่น) เวลา 14.04 วินาที เหรียญเงิน ภานุวัฒน์ ขวัญยืน (ชลบุรี) ทำเวลาได้ 15.05 วินาที เหรียญทองแดง เดชอุดม สุวรรณชัยรบ (อ่างทอง) ทำเวลาได้ 15.40 วินาที

วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เหรียญทอง ณัฐชยา เขาว์ผักปัง (นครราชสีมา) ทำเวลาได้ 14.34 วินาที เหรียญเงิน บัวริม บือขุนทด ทำเวลาได้ (นครสวรรค์) ทำเวลาได้ 15.18 เหรียญทองแดง นัทตะวัน ดาวันดี (นครปฐม) 15.65 วินาที, วิ่ง 200 เมตร หญิง เหรียญทอง ศุภานิช พูลเกิด (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 24.18 วินาที เหรียญเงิน สุวิมล สระเทียนทอง (กำแพงเพชร) ทำเวลาได้ 24.64 วินาที เหรียญทองแดง อรอุมา เชษฐา (นครพนม) ทำเวลาได้ 24.68 วินาที

ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ วรพล ทองสง่า (นครราชสีมา) ชนะบาย พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (นนทบบุรี), แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม เหรียญทอง ได้แก่ พรรคพล ธีระรัตน์สกุล และ ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ (นนทบุรี) เอาชนะ กิตติพงศ์ อิ่มนาค และ ธัญสุดา วงค์ยา (นครราชสีมา) 2-0 เซต (21-17, 21-16), แบดมินตัน บุคคลหญิง เหรียญทอง ไก้แก่ อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ (ราชบุรี) ชนะ ฐิติพร กล่อมยงค์ (ปทุมธานี) 21-1 เซต (18-21, 21-17, 21-12)

แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญทอง ได้แก่ อทิตยา โปวานนท์ และ พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน (กรุงเทพมหานคร) ชนะ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น และ สุธินี ด่านสุนทรวงศ์ (กรุงเทพมหานคร) 2-0 เซต (21-19, 21-19), แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญทอง เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ และ วีรภัทร ภาคจรุง (ตรัง) ชนะบาย พรรคพล ธีระรัตน์สกุล และ พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (นนทบุรี)

ผลการแข่งขันยกน้ำหนัก สแนทช์ – รุ่น 45 กก. หญิง เหรียญทอง ได้แก่ เปรมศิริ บุญพิทักษ์ (อุดรธานี) ทำได้ 70 กิโลกรัม เหรียญเงิน เขมิกา กำเนิดศรี (ชลบุรี) ทำได้ 66 กิโลกรัม เหรียญทองแดง ฉันทพิชญา วงศ์เทราช (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 60 กิโลกรัม, ยกน้ำหนัก คลีนแอนด์เจอร์ค รุ่น 45 กก. บุคคลหญิง เหรียญทอง เขมิกา กำเนิดศรี (ชลบุรี) ทำได้ 83 กิโลกรัม เหรียญเงิน เปรมศิริ บุญพิทักษ์ (อุดรธานี) 82 กิโลกรัม เหรียญทองแดง ฉันทพิชญา วงศ์เทราช (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 71 กิโลกรัม, ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม รุ่น 45 กก. บุคคลหญิง เหรียญทอง เปรมศิริ บุญพิทักษ์ (อุดรธานี) ทำได้ 152 กิโลกรัม เหรียญเงิน เขมิกา กำเนิดศรี (ชลบุรี) ทำได้ 149 กิโลกรัม เหรียญทองแดง ฉันทพิชญา วงศ์เทราช (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 131 กิโลกรัม

ยกน้ำหนัก สแนทช์ รุ่น 55 กก. บุคคลชาย ไม่เกิน 55 กก. เหรียญทอง ธีรพงศ์ ศิลาชัย (ศรีสะเกษ) ทำได้ 110 กิโลกรัม เหรียญเงิน ปัฐษพงษ์ ทองสุก (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 93 กิโลกรัม เหรียญทองแดง อานนท์ ยอดขุนทด (นครสวรรค์) ทำได้ 91 กิโลกรัม, ยกน้ำหนัก คลีนแอนด์เจอร์ค รุ่น 55 กก. บุคคลชาย เหรียญทอง ธีรพงศ์ ศิลาชัย (ศรีสะเกษ) ทำได้ 142 กิโลกรัม เหรียญเงิน ปัฐษพงษ์ ทองสุก (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 117 กิโลกรัม อานนท์ ยอดขุนทด (นครสวรรค์) ทำได้ 113 คะแนน, ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. บุคคลชาย เหรียญทอง ธีรพงศ์ ศิลาชัย (ศรีสะเกษ) ทำได้ 252 กิโลกรัม เหรียญเงิน ปัฐษพงษ์ ทองสุก (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 210 กิโลกรัม เหรียญทองแดง อานนท์ ยอดขุนทด (นครสวรรค์) 204 กิโลกรัม

ยกน้ำหนัก สแนทช์ รุ่น 61 กก. บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก เหรียญทอง ธวัชชัย พลเชียงสา (อุดรธานี) ทำได้ 120 กิโลกรัม เหรียญเงิน ไตรรัตน์ บุญสุข (อุดรธานี) ทำได้ 110 กิโลกรัม เหรียญทองแดง อนันต์ เนาสน (นครสวรรค์) ทำได้ 100 คะแนน, ยกน้ำหนัก คลีนแอนด์เจอร์ค รุ่น 61กก. บุคคลชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก ไตรรัตน์ บุญสุข (อุดรธานี) ทำได้ 145 กิโลกรัม เหรียญเงิน ธีระวัตร รัตน์เพชร (นครราชสีมา) ทำได้ 140 กิโลกรัม เหรียญทองแดง (อุดรธานี) ธวัชชัย พลเชียงสา (อุดรธานี) ทำได้ 130 คะแนน

กรุงเทพมหานคร ซิว 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” จากประเภทชายคู่ เหรียญทอง ได้แก่ กษิดิศ สำเร็จ และ ชญานนท์ แก้วสุทอ (กรุงเทพมหานคร) เอาชนะ พงศ์ภัค เกิดลาภี และ ศุภศิษฏ์ อภิธนวิทย์ (นนทบุรี) 2-1 เซต (3-6, 7-5, 10-4), เทนนิส หญิงคู่ เหรียญทอง ได้แก่ พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช และ วรรษชล สวัสดี (กรุงเทพมหานคร) ชนะ อารีพร วณิชยาพณิชย์ และ ภัทรวดี อธิษฐ์โภคิน (กระบี่) 2-0 เซต (6-2, 6-2)

ผลการแข่งขัน กีฬาซอฟท์บอล ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร ชนะ ชลบุรี 12-5 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง, ซอฟท์บอล ทีมชาย เหรียญทอง เชียงใหม่ ชนะ สุพรรณบุรี 12-3 คะแนน คว้าแชมป์สมัยที่ 14 ไปครอง

กีฬาเนตบอล ทีมหญิง เหรียญทองได้ ทีมกรุงเทพมหานคร เอาชนะ ระนอง 72-16 คะแนน, กีฬาบริดจ์ ทีมผสม เหรียญทอง ได้แก่ ศรีสะเกษ ทำได้ 101 แต้ม เหรียญเงิน กรุงเทพมหานคร ทำได้ 67 แต้ม เหรียญทองแดง ได้แก่ สมุทรสาคร ทำได้ 13 แต้ม

ผลการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว ทีมชาย เหรียยทอง นนทบุรี ทำได้ 1669 คะแนน เหรียญเงิน กรุงเทพมหานคร ทำได้ 1650 คะแนน เหรียญทองแดง 1637 คะแนน, ปืนสั้นยิงเร็ว บุคคลชาย เหรียญทอง

ราม คำแหง (ฉะเชิงเทรา) ทำได้ 570 คะแนน เหรียญเงิน ธีธัช ประดิษฐสุดสวาท (กรุงเทพมหานคร) 568 คะแนน เหรียญทองแดง เอกคทา อัตตนนท์ (นครปฐม) ทำได้ 564 คะแนน

ปืนยาวอัดลมคู่ผสม เหรียญทอง นภิศ ต่อตั้งพานิช และ หยดเทียน ประทุมทอง (กรุงเทพมหานคร) 622.5 คะแนน เหรียญเงิน ณัฐธิดา จินา และ ชานนท์ บินหมัด (ตรัง) 616.4 คะแนน เหรียญทองแดง พงศธร ปัญญาทอง และ ศลิษา เชื้อโพล้ง (สุพรรณบุรี) 613.8 คะแนน

กีฬาสนุกเกอร์ 15 แดง ประเภทเดี่ยว ปรมินทร์ ด่านจิรกุล (บึงกาฬ) ชนะ เดชาวัต พุ่มแจ้ง (สระบุรี) 4-3 เฟรม

 

 

Facebook Comments

Related post