Digiqole ad

บาร์บี้ จักรวาลสีชมพู

 บาร์บี้ จักรวาลสีชมพู
Social sharing
Digiqole ad

จากตุ๊กตาสาวสวยน่ารักและทรงอิทธิพล ระดับโลกที่มามานานกว่า 60 ปี และมี ยอดขายจากปีที่แล้วมากถึง 1,500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (51,495 ล้านบาท) สู่รูปแบบแอนิเมชันมา
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post