Digiqole ad

 บอร์ด GLOCON ไฟเขียวซื้อกิจการ‘ลูกชิ้นทิพย์’ 70% เสริมทัพธุรกิจอาหาร อัพมาร์จิ้นแกร่ง!

  บอร์ด GLOCON ไฟเขียวซื้อกิจการ‘ลูกชิ้นทิพย์’ 70%  เสริมทัพธุรกิจอาหาร อัพมาร์จิ้นแกร่ง!
Social sharing
Digiqole ad

บอร์ด GLOCON อนุมัติแนวทางเข้าซื้อกิจการ “ลูกชิ้นทิพย์” ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นเบอร์ 1 ของเมืองไทย 70% เสริมแกร่งธุรกิจอาหาร อัพมาร์จิ้น คาดเจรจาเงื่อนไข-โอนหุ้นทั้งหมดได้ไตรมาส 1/65 เตรียมแผนเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ ปิดดีล พร้อมเติมสภาพคล่องเสริมแกร่งรับรอง M&A ขยายธุรกิจต่อจิ๊กซอว์การเติบโตก้าวกระโดด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก 

  นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดเผยว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการเข้าซื้อกิจการ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PSM) และบริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด (PSD) ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นเบอร์ 1 ของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์” ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม คาดสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไข พร้อมชำระเงินและโอนหุ้นของ PSM และ PSD แล้วเสร็จไตรมาส 1 ปี 2565 

โดยการเข้าซื้อหุ้น PSM และ PSD ครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯสามารถขยายไลน์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารให้มีความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศได้ทุกรูปแบบ ทั้งค้าส่ง (Wholesale), ค้าปลีก (Retail) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ PSD รวมไปถึงช่องทาง Modern Trade ช่วยขยายฐานการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น หนุนศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถการทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน 

นายนพพร บอกเพิ่มเติมว่า สำหรับเงินทุนในการซื้อกิจการครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะมาจากการเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งที่ประชุมบอร์ดได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 984 ล้านบาท จากเดิม 2,658 ล้านบาท เป็น 3,643 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) พร้อมทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อเสริมแกร่งสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับแผน M&A ต่อจิ๊กซอว์การเติบโตก้าวกระโดดตามแผนที่วางไว้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์การก้าวสู่ความเป็น “ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก” 

โดยบริษัทฯกำหนดออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวน 423 ล้านหุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 90 สตางค์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดจองซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 และวันที่ 10 มกราคม 2565 พร้อมเตรียมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) อายุ 2 ปี ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) จำนวน 519 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งกำหนดจะนำเข้าขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2654 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอส์ (E-Meeting) 

Facebook Comments

Related post