Digiqole ad

“บสย. – CardX” ประกาศความร่วมมือ เติมทุน หนุนค้ำเสริมแกร่ง SMEs รายย่อย บนแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัล

 “บสย. – CardX” ประกาศความร่วมมือ เติมทุน หนุนค้ำเสริมแกร่ง SMEs รายย่อย บนแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัล
Social sharing
Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX) กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือบริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) SCBx

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัล ที่ดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน สินเชื่อ ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ เติมทุน หนุนค้ำ เสริมแกร่งธุรกิจ เพิ่มศักยภาพทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ณ CardX สำนักงานใหญ่ SCB ชั้น 18

นายสิทธิกร กล่าวว่า ภายใต้การลงนามข้อตกลงครั้งนี้ บสย. และ CardX จะร่วมกันหารือและพัฒนา Product Program เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย รวมทั้งการพัฒนาระบบการส่งคำขอค้ำประกันสินเชื่อผ่าน Digital Platform คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อภายในไตรมาส 3/2566 ตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการรายย่อย 10,000 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท

นายสารัชต์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง บสย. และ CardX ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ CardX จะเป็นผู้พิจารณาการให้สินเชื่อ และ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยเน้นกลุ่ม Micro SMEs หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย ที่เป็นกิจการในรูปแบบธุรกิจส่วนบุคคลเป็นหลัก เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และ เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

CardX เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือ SCBx ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัล ที่ให้บริการด้านบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล และได้รับโอนธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบางส่วน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Facebook Comments

Related post