Digiqole ad

บสย. เสริมแกร่งองค์กร ร่วม KODIT สาธารณรัฐเกาหลี ประชุม ”ค้ำประกันสินเชื่อ”

 บสย. เสริมแกร่งองค์กร ร่วม KODIT สาธารณรัฐเกาหลี ประชุม ”ค้ำประกันสินเชื่อ”
Social sharing

Digiqole ad

บสย. เสริมแกร่งองค์กร ส่งผู้แทนร่วมประชุม KODIT สถาบันค้ำประกันสินเชื่อระดับภูมิภาคเอเชีย ชื่นชมรูปแบบโมเดลค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ไทย น่าทึ่ง ช่วย SMEs ได้มาก

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ให้ความสำคัญกับการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการค้ำประกันสินเชื่อ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ บสย. ได้คัดเลือกบุคลากรจาก 5 บทบาทหน้าที่ประกอบด้วย ด้านวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ด้านกลยุทธ์องค์กร และด้านพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมการประชุม Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) นำโดยนาย ฮโย อึย คิม ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ KODIT สถาบันค้ำประกันสินเชื่อชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่สนับสนุนและสร้างโอกาสธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs เกาหลี ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับโลก

หัวข้อการประชุมประกอบด้วย 1. ผลดำเนินงานภาพรวม ระหว่าง บสย. และ KODIT 2. การบริหารความเสี่ยง Risk Based Pricing (RBP) และ Credit Scoring 3. การวิเคราะห์การค้ำประกันสินเชื่อ 4. Model การค้ำประกันสินเชื่อ บสย. โดยไฮไลท์ที่ KODIT ได้ให้ความสนใจ คือการพัฒนาโมเดลค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หรือการค้ำประกันสินเชื่อแบบพอร์ต โดย KODIT ได้ชื่นชมรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากเข้าถึงแหล่งทุนที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะ SMEs กลุ่มเปราะบาง เมื่อเทียบกับโมเดลค้ำประกันของ KODIT ในรูปแบบ Direct Guarantee และ Indirect Guarantee หรือการค้ำประกันสินเชื่อแบบรายตัว ทั้งนี้ KODIT ให้ความสนใจ กระบวนการการพัฒนาโมเดลการบริหารความเสี่ยง Risk Based Pricing (RBP) Credit Scoring และโมเดลการวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ ของ บสย. ด้วย โดยคณะผู้แทน บสย. ได้เยี่ยมชมสำนักงานสาขา Namdaemun (นัมแดมุน) ณ กรุงโซล เพื่อดูกระบวนการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ รวมถึง การบริหารจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการด้วย

Facebook Comments


Social sharing

Related post