Digiqole ad

​บสย. เร่งยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล ศึกษาดูงาน SCG Digital

 ​บสย. เร่งยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล ศึกษาดูงาน SCG Digital
Social sharing
Digiqole ad

นายวุฒิพันธ์ ปริดิพันธ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ และนายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นำพนักงาน บสย. เข้าศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน SCG Digital Innovation Garage (SCG WEDO) องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน Digital Innovation เพื่อศึกษารูปแบบและนำมาประยุกต์ใช้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า

โดยการศึกษาดูงานครอบคลุม 2 ส่วนหลัก คือ (1)ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการด้านอินฟราสตรัคเจอร์ และ (2)การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงประยุกต์ ตลอดจนด้านการพัฒนาบุคลากร อาทิ การสร้างสรรค์นวัตกรรมของทีม Digital Labs การสร้างคนพันธุ์เป็ดของ WEDO และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมและการต่อยอดธุรกิจของ WEDO โดยนำความรู้มาปรับและพัฒนายกระดับองค์กร ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Technology โดยมี ดร.อิสรา แก้วอำไพ Head of Digital Business Development หน่วยงาน SCG Digital Innovation Garage ให้การต้อนรับ ณ SCG Digital Innovation Garage เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

Facebook Comments

Related post