Digiqole ad

บสย.ส่งมาตรการของขวัญ ช่วย SMEs ตัวเบา

 บสย.ส่งมาตรการของขวัญ ช่วย SMEs ตัวเบา
Social sharing
Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ตามมติ ครม.อนุมัติมาตรการของขวัญ 2567 ในส่วนของ บสย. รวม 2 มาตรการ คือ

1. ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS 10) และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ BI 7 สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ส่งคำขอตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2567

2. โครงการ บสย. พร้อมช่วย เพื่อลดภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ บสย. หรือ มาตรการ 3 สี โดยให้ลูกหนี้ บสย. เข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ บสย. สามารถตัดเงินต้นได้ทั้งจำนวนของยอดหนี้ชำระ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0

ทั้งนี้ บสย. ยังได้รับอนุมัติการขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ PGS 10 วงเงินเพิ่มเติมอีก 3,250 ล้านบาท โดยจะนำมาใช้ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย

Facebook Comments

Related post