Digiqole ad

บสย. ลงนามยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย

 บสย. ลงนามยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย
Social sharing
Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent –LOI) โครงการ CARE (Capital Flow in Rubber Industrial Estate)

ซึ่งเป็นความร่วมมือและส่งเสริมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มยางพารา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ร่วมกันผลักดันและยกระดับคุณภาพของเกษตรกร กับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย ดร.หลักชัย พิตติพล ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม และนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง เสริมสภาพคล่องทางการเงิน การผลักดันสินเค้าและการบริหารจัดการให้ตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการภายใต้ BCG Model (Bio Circular และ Green ) เพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราให้สูงขึ้นเพื่อการส่งออกของประเทศ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการบริการเงิน และเพื่อเป็นต้นแบบของการร่วมมือในการบูรณาการระบบ Supply Chain

โดย บสย. จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การให้ความรู้ทางการเงิน จับคู่ธุรกิจ พร้อมเป็นหลักประกัน ยกระดับอุตสาหกรรมยางทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยที่ผ่านมาได้ช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาง มากกว่า 9,600 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวมกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้อีกกว่า 500 ราย วงเงินค้ำประกันรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียน LINE TCG First 24 ชั่วโมง

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราและสินค้ายางพารา เป็นอันดับ 1 ของโลก และมีเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 6 ล้านคน มีพื้นที่สวนยางกว่า 18 ล้านไร่ และมีมูลค่าการส่งออกยาง สูงถึง 680,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Bio Circular และ Green และ Carbon Credit ในอนาคตอันใกล้

Facebook Comments

Related post