Digiqole ad

บสย. ร่วมหารือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วย SMEs

 บสย. ร่วมหารือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วย SMEs
Social sharing
Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. เข้าพบ นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานการประชุม

เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง บสย. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน การพัฒนาแนวทางการทำงานและโครงการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็นหลักได้แก่ 1.กลไกการขอและค้ำประกันสินเชื่อ 2. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมาย 3.สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงข้อหารือร่วมกันของกลุ่มสถาบันการเงินที่เข้าร่วมประชุม อาทิ การลดขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments

Related post