Digiqole ad

บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

 บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567
Social sharing

Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA)

โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อหารือแผนงานการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ ในปี 2567 โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ในการนี้ นายวิทัย รัตนากร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ SME D Bank คนใหม่ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post