Digiqole ad

บสย.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับ SMEs

 บสย.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับ SMEs
Social sharing
Digiqole ad

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงาน SME DAY 2023 “รวมพลังโต” กับ SME ACCESS

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับ 46 องค์กรพันธมิตร นำโดย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ SME ONE แหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อการยกระดับการพัฒนา MSME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นแหล่งจ้างงานสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อาคารเพิร์ล แบงคอก พหลโยธิน

Facebook Comments

Related post