Digiqole ad

บสย. รับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566

 บสย. รับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Award 2023) หรือ DG Awards 2023 ประเภทรางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก

จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐสู่ประชาชน ‘ให้สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

DG Awards 2023 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ บสย. ได้รับเป็นปีแรก ประเภทพัฒนาดีเด่นหน่วยงานระดับกรม ที่สะท้อนความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมยกระดับพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล สู่การ Transform องค์กรครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนด้วย Innovation และ Digital Technology ให้สอดคล้องกับ Ecosystem ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ “TCG Fast & First” รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs พัฒนาเทคโนโลยี เชื่อมโยงระหว่าง TCG Digital Platform กับ Digital Ecosystem สู่การเป็น Digital SMEs Gateway ตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 บสย. ได้พัฒนานวัตกรรม เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ผ่าน LINE OA @tcgfirst เพื่อให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพทางการเงิน ลงทะเบียนปรึกษาแก้หนี้ พร้อมกับการพัฒนา Gateway Platform เชื่อมโยงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. กับการให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงิน

Facebook Comments

Related post