Digiqole ad

บสย. – มูลนิธิ ณภาฯ – กอช. เปิดอบรมหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ให้กลุ่มผู้ต้องขัง

 บสย. – มูลนิธิ ณภาฯ – กอช. เปิดอบรมหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ให้กลุ่มผู้ต้องขัง
Social sharing
Digiqole ad

นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายราเมศร์ เตชะบุญสม ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ นายประเสริฐ แก้วรักษ์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เปิดการอบรมหลักสูตร บสย. สร้างชีวิตใหม่ ปี 4 โดยมีนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินใช้ภายหลังเกษียณเพื่ออนาคต จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ต้องขังชาย และหญิงในเรือนจำกลางระยอง กว่า 50 คน ที่กำลังพ้นโทษ ก้าวสู่อิสระทางอาชีพ เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็งได้อย่างมั่นคง ณ เรือนจํากลางระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

สำหรับกิจกรรม CSR อบรมหลักสูตร บสย. สร้างชีวิตใหม่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน…
ทั้งนี้ ผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสกลับสู่สังคมสามารถขอรับคำปรึกษา ทั้งในด้านการสร้างอาชีพ การประกอบธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุนได้ฟรี ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) หรือผ่านช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst) ฟรี 24 ชั่วโมง

Facebook Comments

Related post