Digiqole ad

บสย. – มูลนิธิ ณภาฯ – กอช. จัดอบรมหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ สร้างโอกาสกลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษมีนบุรี

 บสย. – มูลนิธิ ณภาฯ – กอช. จัดอบรมหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ สร้างโอกาสกลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษมีนบุรี
Social sharing
Digiqole ad

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

พร้อมด้วย นายราเมศร์ เตชะบุญสม ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และพันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

เปิดการอบรมหลักสูตร บสย. สร้างชีวิตใหม่ ปี 4 เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยมีนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินใช้ภายหลังเกษียณเพื่ออนาคต จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำมีนบุรี กว่า 160 คน ที่กำลังพ้นโทษ ก้าวสู่อิสระทางอาชีพ เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็งได้อย่างมั่นคง ณ เรือนจําพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

กิจกรรม CSR อบรมหลักสูตร บสย. สร้างชีวิตใหม่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บสย. ยังสนับสนุนการสร้างชีวิตใหม่ของกลุ่มผู้ต้องขัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนภายในเรือนจำมาประกอบอาชีพ ด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อ (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง” กับผลิตภัณฑ์ Start Up สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 1 แสนบาท และผลิตภัณฑ์ Small Biz วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 2 แสนบาท โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก และค้ำประกันสูงสุด 10 ปี ซึ่งผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสกลับสู่สังคมสามารถเข้ารับคำปรึกษาในการเข้าถึงแหล่งทุนได้ฟรี ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และสำนักงานเขตทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ

Facebook Comments

Related post