Digiqole ad

บสย. พบ สภาพัฒน์ ย้ำภารกิจ ค้ำประกัน-แก้หนี้ SMEs ลุยเฟส 2 SME Digital Gateway

 บสย. พบ สภาพัฒน์ ย้ำภารกิจ ค้ำประกัน-แก้หนี้ SMEs ลุยเฟส 2 SME Digital Gateway
Social sharing

Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการและเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพื่อร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ปี 2567 พร้อมรายงานผลดำเนินงาน บสย. ปี 2566 สำเร็จตามเป้าหมาย อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 114,025 ล้านบาท โดยเตรียมวงเงินรองรับใน ปี 2567 ประมาณ 115,600 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยถูก หรือ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู ระยะ 2 และโครงการที่ บสย. ดำเนินการเอง

สำหรับการดำเนินโครงการแก้หนี้ยั่งยืน ช่วยลูกหนี้ บสย. ที่กำลังประสบปัญหาการชำระ สามารถช่วยลูกหนี้ได้จำนวนมาก สำเร็จตามเป้า จากมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” ที่นำมาใช้เป็นกลไกสำคัญโดยเชิญลูกหนี้ บสย. เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ และรองรับด้วยมาตรการ 3 สี จ่ายได้ตามกำลังทุน มีลูกหนี้ อัตราดอกเบี้ย 0% โดยมีจำนวนลูกหนี้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการประนอมหนี้กว่า 19,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้ปรับโครงสร้างสะสมร่วม 7,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการดำเนินงานปี 2567 บสย. จะเร่งพัฒนาศักยภาพการค้ำประกันสินเชื่อให้สำเร็จตามเป้าสู่การเป็น SMEs Digital Gateway พร้อมเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ Digital Credit Guarantee รองรับการเปลี่ยนแปลงโลกการเงิน สู่ Digital Lending โดย บสย. ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อแนะนำแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จากกรรมการและเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post