Digiqole ad

บสย. พบ ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ หารือต่อยอดความช่วยเหลือ SMEs

 บสย. พบ ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ หารือต่อยอดความช่วยเหลือ SMEs
Social sharing
Digiqole ad

นายฆนัท ครุธกูล กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นำคณะผู้บริหาร บสย. เข้าพบ นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ โครงการความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อ โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และการ Transform ธุรกิจรองรับการแข่งขัน รวมถึงกลุ่มธุรกิจสีเขียว สู่การลด carbon (de-carbonization) และโครงการความร่วมมือให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs โดย บสย. F.A. Center ร่วมเป็นพี่เลี้ยง คัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงิน เตรียมความพร้อมเพื่อการขอสินเชื่อกับธนาคาร ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566

Facebook Comments

Related post